Фунгіциди системної дії


Грибні захворювання у всі часи були однією із причин втрат врожаю сільськогосподарських культур, а також зниження якості сільгосппродукції та продуктів її переробки. Як відомо, ця проблема сьогодні вирішується за допомогою застосування фунгіцидів – хімічних речовин, що використовуються для контролю грибних захворювань рослин. Ці сполуки діють шляхом пригнічення або знищення патогенних грибів та їх спор.

Основне використання фунгіцидів у світі припадає на плодові, овочеві та зернові культури. За рахунок інтенсифікації технологій вирощування цих культур у країнах, що розвиваються, обсяг використання фунгіцидів у світі з кожним роком зростає.

Асортимент зареєстрованих в Україні фунгіцидів досить широкий. Препарати представлені великою кількістю торгових назв, діючих речовин та їх сумішей, що робить спроби розібратися в них досить непростим завданням. Сподіваємось, що матеріали, викладені у цій статті, допоможуть читачам краще зрозуміти специфіку представлених на ринку препаратів фунгіцидної дії. Беручи до уваги надзвичайно широкий асортимент зареєстрованих в Україні пост-патентних препаратів, ми обмежимося лише згадуванням торгових назв компаній оригінаторів або препаратів, які досить давно присутні на ринку.


КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНГІЦИДІВ ЗА ЇХ ХІМІЧНОЮ БУДОВОЮ

Як правило, діючі речовини фунгіцидів, що належать до однієї хімічної групи, мають подібну хімічну структуру й характеризуються такими подібними ознаками:

 • принцип біохімічної дії на патоген;
 • мобільність в організмі рослини;
 • види контрольованих грибів (попри те, що спектр і активність можуть відрізнятися для кожної сполуки);
 • ризик виникнення резистентності;
 • норми використання.

КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНГІЦИДІВ ЗА ЇХ МОБІЛЬНІСТЮ У РОСЛИНІ

За мобільністю в організмі рослини фунгіциди діляться на контактні, локально-системні та системні.

Переміщення контактного фунгіциду
Рис. 1. Переміщення контактного фунгіциду

Переміщення локально-системного фунгіциду
Рис. 2. Переміщення локально-системного фунгіциду
Рис. 3. Акропетальне переміщення системного фунгіциду
Рис. 3. Акропетальне переміщення системного фунгіциду
Акропетальне та базипетальне переміщення системного фунгіциду
Рис. 4. Акропетальне та базипетальне переміщення системного фунгіциду

Контактні фунгіциди після потрапляння на рослину залишаються на її поверхні й не проникають в її тканини (рис. 1). Такі фунгіциди неефективні після того, як рослина була вражена шкідливими патогенами. Крім цього, для ефективного захисту контактними фунгіцидами необхідні повторні внесення, які захистять нові частини рослини, що відростають, і замінять попередньо нанесений препарат, який був змитий опадами або деградував під впливом природних факторів (сонячного світла та ін.).

Локально-системні фунгіциди (також включають трансламінарні) проникають у тканини обробленого листового апарату і переміщаються до певних меж (які коливаються в залежності від препарату) в обробленій частині рослини, але не переміщуються до інших частин рослини (рис. 2). Принцип трансламінарної дії полягає у здатності препарату проникати у тканини, пересуваючись міжклітними проміжками. Локально-системна дія інколи поєднується з контактною.

Системні фунгіциди поглинаються тканинами рослини й можуть мати певну лікувальну активність. Дійсно системними (тобто такими, що вільно рухаються всередині рослини в будь яких напрямках) є дуже невелика кількість фунгіцидів. Більшість системних фунгіцидів є акропетальними, тобто такими, що рухаються в рослині лише у висхідному напрямку (догори) у тканинах ксилеми (рис. 3, 4). Переміщення системних препаратів згори вниз називається базипетальним.


Системні фунгіциди часто мають захисну та лікувальну дію, тоді як контактні – лише захисну. Системні фунгіциди досить швидко проникають у тканини рослини, тому їх ефективність меншою мірою залежить від опадів порівняно із контактними фунгіцидами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНГІЦИДІВ ЗА ЇХ ФУНКЦІЄЮ

Превентивна (захисна) дія спостерігається, коли фунгіцид наноситься на рослину як захисний бар’єр – до того, як патоген на неї потрапить чи почне розвиватися. Таким чином фунгіцид попереджує ураження рослини шкідливим грибом, створюючи хімічний бар’єр для патогену й не даючи йому змоги закріпитись на рослині. Перевага превентивних фунгіцидів полягає у запобіганні можливим втратам урожаю внаслідок ураження рослини. При цьому для боротьби з інфекцією рослина не потребує жодних витрат власної енергії.

Превентивні фунгіциди слід наносити на поверхню рослини до того, як на неї можуть потрапити спори грибів, або безпосередньо перед проростанням спор. Більшість цих хімічних сполук ефективні тільки на поверхні рослини, в тому місці, де вони на неї потрапили. Після того як інфекція закріпилась на рослині, превентивний фунгіцид уже не може зупинити розвиток хвороби, проте може знизити рівень інфікування здорових частин, які ще залишились на ураженій рослині, або інших не заражених рослин на цьому полі.

Для повного та надійного захисту необхідно забезпечити повне покриття превентивним фунгіцидом поверхні рослини, використовуючи відповідну кількість води.
робочої суміші можна також додавати поверхнево активні речовини (сурфактанти), які посилюють дію фунгіциду: розріджувачі (забезпечують розподіл краплин на більшій площі поверхні рослини), прилипачі (забезпечують чіпкість та стійкість до змивання під дією опадів), змочувачі (забезпечують кращий контакт із поверхнею рослини). I хоча сучасні препаративні форми фунгіцидів, як правило, вже містять вищевказані добавки, інколи їх додаткове застосування може значно посилювати ефективність. Особливо це стосується препаративних форм у вигляді змочуваних порошків, водо-дисперсійних гранул і суспензій.

Потрібно пам’ятати, що превентивні фунгіциди утримуються на поверхні рослини, і тому ефективність їх дії може значною мірою залежати від природних чинників, таких як інтенсивність опадів, ультрафіолетове опромінення тощо. За своєю природою ці фунгіциди є «страховими». Оскільки вони мають бути застосовані до того, як хвороба розвинулась, інколи буває важко сказати, буде взагалі культура вражена хворобою чи ні.

Лікувальна дія полягає у здатності фунгіцидів переміщуватись в тканинах рослини до місця ураження її інфекцією та перешкоджати подальшому розвитку патогену. Їх перевага полягає в тому, що вони до певної міри можуть застосовуватися навіть після появи симптомів ураження рослин хворобою, що дає їм шанс на одужання.


Слід зазначити, що цілий ряд фунгіцидів характеризується поєднанням захисної та лікувальної дії. Усі лікувальні фунгіциди мають здатність переміщуватися у тканинах рослини і, відповідно, є системними або локально-системними. Що стосується патогенів, то рівень їх системної інфекційної дії відрізняється залежно від видів. Деякі з них можуть бути локально-системними і переміщуватись лише по тканинах листка, інші переміщуються по тканинах усієї рослини на великі відстані.

У зв’язку з тим, що лікувальні фунгіциди можуть рухатись до місцезнаходження інфекції, їм не потрібно залишатись на поверхні рослини до появи спор. Також, враховуючи те, що лікувальні фунгіциди є системними, якість покриття, як правило, не настільки критична, як для захисних препаратів. Оскільки системні фунгіциди поглинаються рослиною, їх застосування також мінімізує вплив на довкілля. Багато з цих препаратів використовуються за технологією низьких норм і дають змогу успішно боротися з патогенами при дуже малих дозах. Спектр цих фунгіцидів часто більш вузький, ніж у фунгіцидів превентивної дії, однак вони, як правило, забезпечують дуже високий рівень ефективності. На жаль, цей високий рівень ефективності в комбінації з одноділянковою дією також означає високий ризик утворення резистентності.

Оскільки лікувальні фунгіциди використовуються після появи інфекції, приймати рішення про проведення обприскування слід після проявів захворювання. Однак, необхідно пам’ятати, що в такому випадку спричиняється високий селективний тиск на популяцію патогенів, який у результаті може призвести до утворення резистентності. Крім того, інфекція, що вже утвердилась на рослині, унеможливить досягнення сільськогосподарською культурою максимального потенціалу урожайності.


КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНГІЦИДІВ ЗА ТИПОМ БІОХІМІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ПАТОГЕНУ

Принцип дії фунгіциду на патоген полягає в порушенні певних біохімічних процесів у його організмі. Наприклад, це може бути пошкодження клітинної оболонки, дезактивація критично важливих ензимів або протеїнів, пригнічення ключових процесів, таких як виробництво енергії або дихання, тощо.

Одноділянкова дія – фунгіцид діє лише на один біохімічний процес фізіологічної життєдіяльності гриба (рис. 5). Такі фунгіциди менш токсичні по відношенню до рослин і, як правило, мають системні властивості.

Одноділянкова дія фунгіцидів на патоген
Рис. 5. Одноділянкова дія фунгіцидів на патоген

Багатоділянкова дія – фунгіцид діє на кілька біохімічних процесів життєдіяльності організму гриба. Такі фунгіциди зазвичай більш токсичні для рослин і мають контактні властивості (рис. 6).


Рис. 6. Приклади багатоділянкової дії фунгіцидів
Рис. 6. Приклади багатоділянкової дії фунгіцидів

Суміші та чергування фунгіцидів, які мають багатоділянкову дію та низький ризик виникнення резистентності, з фунгіцидами, що мають одноділянкову дію й високий ризик виникнення резистентності, дають змогу успішно вирішувати проблему резистентності.

На сьогодні фактично загальноприйнятою серед науковців є класифікація фунгіцидів за принципом їх біохімічної дії на патогени (яка не завжди збігається з їх хімічною класифікацією) та ризиком виникнення резистентності. Ця класифікація була розроблена міжнародною організацією FRAC (Комітет дій щодо резистентності фунгіцидів), яка займається проблемами запобігання виникненню резистентності до фунгіцидів.

Далі ми наводимо класифікацію зареєстрованих в Україні фунгіцидів згідно із принципами FRAC. Відповідно до цієї класифікації, латинськими буквами А, В, C, D, Е, F, G, H, I, P, U, M позначаються групи фунгіцидів відповідно до їх біохімічної дії на одну з ділянок біосинтезу організму патогену.
упа недавно відкритих сполук із невідомим принципом дії та невідомим ризиком виникнення резистентності позначена буквою U. Препарати в цій групі перебувають, як правило, тимчасово і переносяться у відповідну групу, коли інформація про принцип їх дії та механізм виникнення резистентності стає відомим. Буквою М позначаються фунгіциди, які одночасно вражають кілька життєвих ділянок організму патогену.

Всім фунгіцидам за цією класифікацією присвоєно також порядкові літерні та цифрові коди, які надаються підгрупам фунгіцидів відповідно до початку їх комерціалізації та особливостей біохімічної дії.

Вказані в наведених таблицях групи фунгіцидів за способом їх дії та хімічним походженням зазвичай включають значно більше хімічних сполук і препаратів, однак у цій публікації ми зупинимося лише на тих, які наразі зареєстровані та використовуються в Україні.

Як бачимо, значна кількість сучасних фунгіцидних препаратів становить собою комбінацію двох чи й більше діючих речовин. Завдяки цьому розширюється спектр їх дії проти збудників захворювань і знижується ризик виникнення резистентності. Крім наведених таблиць, на деяких групах фунгіцидів ми зупинимось докладніше.

ГРУПА А (FRAC)

Ацилаланіли. Початок комерціалізації – 1977 р. Препарати групи характеризуються системною та лікувальною дією. Конт­ролюють гриби класу Oomycetes. Швидко проникають у тканини рослин.


Iзоксазоли. Початок комерціалізації – 1989 р. На сьогодні представлені єдиною сполукою – гімексазолом, який характеризується системною дією. Гімексазол відрізняється від більшості фунгіцидів, які контролюють гриби класу Oomycetes, тим, що він ефективний проти деяких грибів Aphanomyces. Гімексазол використовується у світі як ґрунтовий фунгіцид і препарат для обробки насіння для контро­лю захворювань, викликаних Fusarium, Pythium, Aphanomyces і Corticium.

Таблиця 1. Група А (FRAC) – інгібітори нуклеїнових кислотГРУПА В (FRAC)

Бензимідазоли та тіофанати. Характеризуються широким спектром активності та системною лікувальною дією. Початок комерціалізації – 1968 р. (беноміл – компанія «Дюпон»).

Фенілсечовини. На сьогодні представлені лише однією сполукою – пенсикуроном, який був відритий компанією «Байєр» і комерціалізований з 1984 р. Застосовується головним чином для контролю Rhizoctonia solani. Пенсикурон – контактний фунгіцид захисної дії з довготривалим ефектом.

Пирідінілметил-бензаміди. Наразі представлені лише однією сполукою – флуопіколідом, який був відритий компанією «Байєр» і комерціалізований із 2006 р. Флуопіколід має певну системну активність і може переміщатися через ксилему в напрямку росту пагонів.

Таблиця 2. Група В (FRAC) – інгібітори поділу клітинГРУПА C (FRAC)

Оксатіін-карбоксаміди – фунгіциди системної дії, ефективні насамперед проти збудників класу Basidomycetes. Початок комерціалізації – 1966 р. (карбоксин).

Пирідин-карбоксаміди – нині представлені лише боскалідом, який був відритий компанією БАСФ і комерціалізований із 2003 р. Цей фунгіцид ефективно контролює патогени, резистентні до інгібіторів стеролу, дікарбоксимідів, бензимідазолів, анілінопирімідинів, фениламідів та стробілурінів. Боксалід характеризується широким спектром превентивної дії, системним акропетальним та трансламінарним переміщенням у тканинах рослини.

Піразол-4-карбоксаміди – остання генерація карбоксамідів, комерціалізація якої почалася на початку 2010-х років. Характеризуються системною лікувальною дією проти Ascomycetes, Basidiomycetes і Deuteromycetes.

Піридиніл-етил-бензаміди. Зараз представлені лише однією сполукою – флуопірамом, який був відритий компанією «Байєр» і комерціалізований із 2009 р. Цей фунгіцид має широкий спектр превентивної та лікувальної дії і націлений на контроль збудників Ascomycetes та Deuteromycetes. Сполука характеризується трансламінарною активністю та певною здатністю переміщуватися у ксилемі.

Стробілуріни. Комерціалізація з 1996 р. Характеризуються системною та локально-системною активністю. Всі препарати цієї групи мають превентивну дію, а також лікувальну для деяких хвороб. Демонструють широкий спектр активності та контроль усіх чотирьох основ­них груп шкідливих патогенів: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes та Oomycetes. Однак ефективність стробілурінів проти зазначених груп патогенів варіюється. Наприклад, крезоксим-метил і трифлоксістробін тільки помірно контролюють багато захворювань, викликаних Oomycetes, і слабо або помірно контролюють хвороби, викликані Basidiomycetes. Стробілуріни найкраще застосовувати до появи інфекції або на ранніх етапах розвитку хвороб.

Оксазолідінедіони. На сьогодні представлені лише однією сполукою – фамоксадоном, який комерціалізується компанією «Дюпон» із 1989 р. Характеризується захисною локально-системною дією. Комбінується з фунгіцидами, які мають лікувальну дію.

Таблиця 3. Група C (FRAC) – інгібітори клітинного диханняГРУПА D (FRAC)

Аніліно-пирімідини. Комерціалізація з 1992 р. Широкий спектр та системна захисна дія. Найбільш ефективні при превентивному застосуванні.

Таблиця 4. Група D (FRAC) – інгібітори утворення амінокислот та синтезу протеїнуГРУПА Е (FRAC)

Азанафталени. Квіноксифен (комерціалізація з 1997 р.) та проквіназид (комерціалізація з 2005 р.) характеризуються відповідно системною та локально-системною превентивною активністю, контролюють збудників борошнистої роси.

Фенилпиролі. Комерціалізація з 1990 р. Контактна та локально-системна захисна дія, широкий спектр ефективності проти збудників Ascomycetes, Basidiomycetes та Deuteromycetes.

Дікарбоксиміди. Комерціалізація з 1974 р. Широкий спектр контактної превентивної та лікувальної дії: Botrytis, Sclerotinia, Monilini та ін.

Таблиця 5. Група Е (FRAC) – інгібітори передачі клітинних сигналівГРУПА F (FRAC)

Карбамати. Комерціалізація з 1978 р. Системні фунгіциди, особливо ефективні проти грибів класу Oomycetes.

Таблиця 6. Група F (FRAC) – інгібітори синтезу ліпідів (або їх переміщення), цілісності мембрани (або її функції)ГРУПА G (FRAC)

Пиримідини. Комерціалізація з 1975 р. Найбільш ефективні проти борошнистої роси. Системна превентивна та лікувальна дія.

Iмідазоли. Комерціалізація з 1973 р. Системні фунгіциди широкого спектру захисної та лікувальної дії.

Триазоли. Комерціалізація з 1973 р. Найбільший клас фунгіцидів, що характеризуються високою ефективністю та широким спектром системної й локально-системної превентивної та лікувальної дії. Між спектром активності цих препаратів існують певні відмінності, оскільки кожен із триазолів може діяти на дещо іншу ділянку біохімічного синтезу стеролу. При інтенсивному застосуванні резистентність розвивається повільно і є наслідком зниження чутливості патогенів до механізму дії триазолів. Втім, зниження цієї чутливості не впливає на ефективність нових, більш активних триазолів.

Аміни. Комерціалізація з 1990-х років. Широкий спектр системної превентивної та лікувальної активності.

Гідроксианіліди. Наразі представлені лише однією сполукою – фенгексамідом, який комерціалізується компанією «Байєр» з 1998 р. Забезпечують ефективний контроль захворювань, які викликаються збудниками Botrytis та деяких інших. Характеризуються локально-системною захисною дією.

Таблиця 7. Група G (FRAC) – інгібітори синтезу стеролу в мембраніГРУПА Н (FRAC)

Аміди карбонової кислоти (САА-фунгіциди). Комерціалізація з 1988 р. Характеризуються системною та локально-системною захисною і певною лікувальною дією. Особливо ефективні проти грибів класу Oomycetes.

Таблиця 8. Група Н (FRAC) – інгібітори біосинтезу клітинних стінокГРУПА U (FRAC)

Ціаноацетамідоксими. Представлені лише однією сполукою – цимоксанілом, який був відритий компанією «Дюпон» і комерціалізований з 1977 р. Ефективний проти патогенів класу Oomycotes, особливо проти Peronospora. Характеризується локально-системною превентивною та лікувальною дією. При застосуванні окремо має дуже короткий період дії – близько двох днів, але цього періоду препарату достатньо для проникнення у тканини рослини, щоб контролювати інфекцію, яка її уражує.

Фосфонати етилу. Зараз представлені лише однією сполукою – фосетилом алюмінію, який був відритий компанією «Рон Пуленк» і комерціалізований з 1977 р. Характеризується системною активністю з акропетальним та базипетальним переміщенням. Застосовується для превентивного захисту проти збудників класуOomycetes, має певні лікувальні характеристики.

Таблиця 9. Група U (FRAC) – фунгіциди невідомого принципу діїГРУПА М (FRAC)

Ця група включає органічні та неорганічні сполуки. Неорганічні фунгіциди на основі сірки та міді є найстарішими фунгіцидами, хоча застосовуються і в наш час. Препарати цієї групи характеризуються превентивною дією. Вважається, що вони мають низький ризик виникнення резистентності. Перехресна резистентність між препаратами цієї групи, що мають різне хімічне походження, відсутня.

Мідь. Початок застосування як фунгіциду припадає на 1880-ті роки (у вигляді бордоської суміші).

Дітіокарбамати. Початок комерціалізації тираму, який був першим відкритим фунгіцидом цієї групи, відноситься до 1942 р. Характеризуються широким спектром превентивної контактної дії.

Фталіміди. Комерціалізація з 1952 р. Характеризуються широким спектром превентивної контактної дії.

Хлоронітрили. На сьогодні група включає лише одну сполуку – хлороталоніл, початок комерціалізації якої припадає на 1964 р. Характеризуються широким спектром превентивної контактної активності.

Квінони. Група включає наразі лише одну сполуку – дитіанон, початок комерціалізації якої припадає на 1963 р. Характеризується контактною превентивною активністю широкого спектру. Діє шляхом пригнічення проростання спор.

Таблиця 10. Група М (FRAC) – контактні фунгіциди мультиділянкової діїЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ РЕЗИСТЕНТНОСТІ

Деякі популяції патогенних грибів можуть мати природну резистентність до фунгіцидів. Також їм можуть бути властиві різні ступені генетичної чутливості до кожної з груп хімічних сполук. Резистентність виникає внаслідок розмноження та поширення спочатку невеликої кількості мутованих грибів, які виживають після застосування фунгіциду. У патогенів із великою кількістю поколінь та швидкою їх зміною резистентність розвивається першою. Як правило, вона виникає у результаті безперервного застосування препаратів, що мають однаковий спосіб дії та належать до однієї хімічної групи.

Можливість виникнення резистентності залежить також від природи хімічної сполуки та кількості процесів в організмі патогену, які вона порушує. Резистентність, зазвичай, виникає при застосуванні фунгіцидів з одноділянковою дією, прикладами яких є такі фунгіциди, як беноміл чи металаксил. I навпаки, із препаратами, які характеризуються багатоділянковою дією, пов’язана дуже невелика кількість випадків утворення резистентності. Прикладами таких препаратів є манкоцеб, каптан і тирам. Оскільки при багатоділянковій дії фунгіцид порушує кілька процесів у патогені, для утворення резистентності необхідна досить велика кількість генних мутацій. При застосуванні фунгіцидів з одноділянковою дією резистентні популяції грибів можуть виникати швидко, внаслідок лише однієї мутації. Багатоступеневий розвиток резистентності відбувається поступово і краще піддається антирезистентному регулюванню.

Iснування перехресної резистентності до різних фунгіцидів є визнаним фактом. В такому випадку чутливість гриба до одного фунгіциду знижується внаслідок розвитку резистентності до іншого фунгіциду чи групи фунгіцидів. Зниження чутливості може існувати, навіть якщо новий фунгіцид ніколи не застосовувався на цьому полі. Перехресна резистентність, як правило, виникає до препаратів з однієї хімічної групи або хімічних груп із однаковим способом дії.

У популяції патогенів також може виникнути багатократна резистентність, коли гриб стає резистентним до двох фунгіцидів із різних хімічних груп. Як правило, це буває, коли спочатку внаслідок багатократного використання розвивається резистентність до одного фунгіциду, а потім, коли починається багатократне використання іншого фунгіциду, у гриба розвивається резистентність і до іншого препарату. Саме тому багато систем захисту рекомендують чергувати використання фунгіцидів із різними способами дії.

Нижче наведемо рекомендації, які, в разі їх неухильного дотримання, допоможуть запобігти виникненню резистентності до фунгіциду:

 • Використовуйте не більше ніж дві обробки фунгіцидів з групи «Iнгібітори зовнішніх хінонів» (підгрупа С3 / FRAC код 11) впродовж сезону;
 • Використовуйте почергово фунгіциди різного способу біохімічної дії на патоген або їх суміші;
 • Обмежуйте кількість обробок впродовж сезону й використовуйте фунгіциди лише за необхідності. Це може знизити селективний тиск на популяцію патогенів;
 • Дотримуйтесь рекомендованих виробником норм використання препаратів. Зниження норм до нижчих за летальні для патогену може посилити розвиток резистентності.
 • Застосовуйте інтегровані системи захисту від захворювань, що включають механічні, біологічні методи боротьби та використання фунгіцидів в розумних обсягах;
 • Віддавайте перевагу використанню фунгіцидів для превентивних обробок.

І. В. Петранюк, журнал «Агроном», І. Л. Марков, професор 

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2017

Більше матеріалів по темі читайте в журналі “Агроном”

Источник: www.agronom.com.ua

Лого

Мікротіол Спеціаль — фунгіцид з акарицидною дією для застосування на плодових,овочевих культурах та винградниках. Це продукт європейського виробництва,зареєстрований в Європейському Союзі та в Україні для органічного господарства.

 •         Швидке розчинення, поглинання та надійне покриття обробленої
          поверхні
 •         Стримує розвиток кліщів
 •         Додаткове листове живлення елементом сірки
 •         Особлива технологія гранулювання, яка покращує розчинення та
          зменшує піноутворення
 •         Відсутність ризику виникнення резистентності

        
Спосіб використання: Обприскування в період вегетації

Перш за все, це ефективне рішення для захисту виноградників проти Оїдіуму та кліщів.
Дозування проти Оїдіуму та кліщів становить 40 — 80г на 10л води на 5-7 кущів.

На яблуні, груші , огірках та декоративних рослинах
– Мікротіол Спеціаль застосовують проти борошнистої роси та кліщів. Для обприскування дерев яблуні та груші проти борошнистої роси та кліщів використовують 40-80 г препарату на 10 л води.

Для обробітку огірків та декоративних культур потрібно 40 г препарату на 4-5 л води на 1 сотку.

Максимальна кількість обробок – 4. Строки очікування до збору урожаю – 30 діб.

Приблизний інтервал між обробками складає 10-14 днів, залежно від сили ураження інфекцією та кліматичних умов.

Обприскування проти хвороби бажано проводити на початку вегетації культури до проявлення перших ознак хвороби або відразу ж при появі  перших ознак хвороби або шкідника.

Діє як профілактично так і при ураженні хворобами зберігаючи свою ефективність протягом декількох тижнів.
 
Норми: 40-80 г на 10 л води

Пакування: 40гр.

Відео: Магнікур Спеціаль альтернатива сінтетичним препаратам
https://www.youtube.com/watch?v=JkgphuKGlMk&t=16s

 


Источник: www.agroami.com.ua

Фунгициды

   

Фунгициды — это вещества, которые частично подавляют или уничтожают возбудителей заболеваний различных растений. Существует несколько классификаций этого вида пестицидов в зависимости от действия, химических характеристик, а также способа применения. Предлагаем вам перечень фунгицидов, представленный в виде списка наиболее популярных составов для растений с названиями и описаниями к ним.

Выбирать фунгициды нужно исходя из типа растения и непосредственно заболевания, которое ему грозит. Прежде чем приступать к приготовлению рабочего раствора необходимо внимательно перечитать инструкцию и позаботиться о защите кожи и дыхательных путей.

   

   Фунгициды список препаратов

 • Агат
 • Абига-Пик
 • Алирин
 • Альбит
 • Бактофит
 • Бона Форте
 • Бордоская смесь
 • Браво
 • Витарос
 • Вектра
 • Гамаир
 • Квадрис
 • Курзат
 • Максим
 • Медный купорос
 • Микосан
 • Новосил
 • Оксихом
 • Ордан
 • Планриз
 • Прогноз
 • Раек
 • Скор
 • Строби
 • Танос
 • Топаз
 • Триходермин
 • Трихофит
 • Фундазол
 • Фитоспорин-М
 • Хорус
 • Хом
 • Чистоцвет
 • Эстрасол

 

Агат

Фунгіциди системної дії "Агат" относят к биологическим фунгицидам для растений. Он выступает не только как защитник растений от заболеваний, но и способствует повышению уровня урожайности. Состав благотворно сказывается на развитии корней растений и значительно увеличивает всхожесть семян. Обычно его применяют в садоводстве, но и комнатные растения можно обработать этим препаратом в качестве профилактики.

Действующее вещество состава — бактерии и биоактивные существа микробного и растительного происхождения. Форма выпуска — паста текучей консистенции, расфасованная в баночки по 10 г. Для обработки 1 ложка средства растворяется в трех литрах воды. Растения следует опрыскивать через каждые 20 дней примерно 3-4 раза в сезон.

Абига-Пик

Фунгіциди системної дії «Абига-Пик» — контактный тип фунгицидов, содержащий в своем составе хлорокись меди. Последняя, взаимодействуя с болезнетворными спорами, обладает свойством выделять активную медь, которая как раз и ингибирует их рост и дыхание, чем подавляет преимущественное количество важных для жизни белков у спор патогенов.

Она эффективно борется с бактериальными и грибковыми болезнями на технических, декоративных, овощных, цветочных и плодовых культурах. Лекарственные растения, лоза винограда и лесные насаждения тоже могут быть обработаны этим препаратом.

Чтобы определить уровень кислотности смеси, в нее опускают на 3-4 минуты железный гвоздь. Если по истечении этого времени на стержне появился красный налет меди, пропорции были соблюдены неправильно.

Обрабатывать растительные культуры нужно во время отсутствия ветра либо при низкой его скорости. В обязательном порядке нужно пользоваться респиратором или хотя бы повязкой из марли. Резиновые перчатки, защитные очки и плотная одежда — обязательные атрибуты при работе с «Абигой».

Алирин

Фунгіциди системної дії «Алирин» — биологический препарат, подавляющий грибковые болезни садовых и комнатных растений. Губительно воздействует на мучнистую росу, белую и серую гниль, септориоз, ржавчинные грибы.

На десятилитровое ведро воды стоит использовать 2 таблетки препарата. Таким раствором производят полив заболевших растений. Если же нужно провести опрыскивание, то концентрат должен быть более насыщенным — 2 таблетки «Алирина» на 1 л воды. Рекомендуется проводить не более трех обработок, соблюдая при этом временный интервал в 5-7 дней.

Препарат не является опасным, причем как для людей, так и для животных, пчел, рыб.

Альбит

Фунгіциди системної дії «Альбит» — биологический фунгицид контактного типа. Вещество малоопасное для окружающей среды. Уничтожает вирусы, провоцирующие заболевания растений, а также может быть применен как стимулятор развития и роста садовых культур. Дополнительно способен повысить уровень урожайности.

Основные достоинства препарата:

 • Примерно на 10-35 % повышает урожай зерновых, сахарной свёклы, подсолнечника, овощей, зернобобовых, плодовых культур, кормовых трав.
 • Обладает выраженным ростостимулирующим действием, способствует формированию и усиленному росту мощной корневой системы, образованию дополнительных продуктивных стеблей.
 • Обладает защитным действием, сдерживая развитие широкого круга возбудителей основных болезней сельскохозяйственных культур (корневых гнилей, бурой ржавчины, мучнистой росы, пятнистостей, белой и серой гнилей, бактериозов и т. д.) путём повышения естественной устойчивости (иммунитета) растений к заболеванием. Биологическая эффективность препарата против болезней составляет, по словам производителей,  в среднем 50-80 %.
 • Снимает стресс, оказываемый на растения пестицидами, перепадами температур и засухой. Это особенно важно при использовании химических пестицидов, т. к. каждая обработка растений пестицидами вызывает стресс и временное угнетение растений, негативно сказывающиеся на урожае и его качестве.
 • Повышает всхожесть и снимает задержку роста обработанных протравителями семян, снимает угнетение роста при передозировке гербицидов.
 • Увеличивает эффективность использования элементов минерального питания растениями за счёт размножения в почве азотфиксаторов и других полезных бактерий, сокращает расход минеральных удобрений.
 • Снижает количество фитопатогенных грибов в почве, уменьшает токсичность почвы, за счёт стимуляции деятельности полезных микроорганизмов увеличивает почвенное плодородие.

Бактофит

Фунгіциди системної дії Биопрепарат «Бактофит» применяют с целью защиты растений от болезнетворных микроорганизмов, в том числе и от мучнистой росы. Розы, гвоздики, плодово-ягодные культуры — наиболее подходящие растения для применения «Бактофита», так как именно в их отношении состав наиболее эффективен. Препарат рекомендуется использовать в случаях, когда нет возможности обработать растения химикатами.

«Бактофит» лучше всего работает, если использовать его в прохладную погоду. Допускается даже в период частых осадков. Важно наносить средство хотя бы за сутки до дождя. Повторную процедуру проводить нужно примерно через 5 дней.

Черенки и семена перед посадкой также часто обрабатывают «Бактофитом».

Бордоская смесь

Фунгіциди системної дії Считается наиболее сильным средством в сфере воздействия на грибковые и бактериальные болезни.

Чтобы приготовить такое средство,
следует использовать известь (негашеную), медный купорос и воду. 300 г извести гасят водой и добавляют к 2-3 л горячей воды. Аналогичные манипуляции проводят и с медным купоросом в отдельной посуде (не железной).

Каждый из растворов постепенно доводят до объема в 5 л, в этот раз уже используя довольно холодную воду. Раствор извести через двойную марлю процеживают и к нему струйкой вводят смесь медного купороса. При этом важно активно помешивать рабочую смесь.

Нужно следить за правильностью пропорций. Смесь должна быть ярко-голубого цвета. Ядом в этом средстве выступает медь, известь же работает как нейтрализатор кислотности. Недостаточное количество извести может сжечь растение.

Бордоскую смесь нужно использовать в тот же день, когда ее приготовили. Увеличить период хранения можно до суток, но только если добавить в смесь сахар (7-10 г сахара на 10 л раствора).

Бона Форте

Фунгіциди системної дії «Бона Форте» — состав для комплексного ухода за домашними растениями (старше одного года). Проводится обработка комнатных растений в три этапа: лечение и профилактика от вредителей и насекомых, подкормка удобрениями (через 3-7 дней), стимулирование роста зеленой массы, иммунной системы (через неделю).

Фунгицид «Бона Форте» весьма эффективно воздействует на возбудителей мучнистой росы и других видов грибковых болезней, ржавчины. Указанный состав продается в виде пластиковых ампул по 2 мл в каждой. Для раствора нужна 1 ампула вещества и 5 л воды. Обработка проводится очень внимательно, чтобы раствор равномерно смочил все листья. Хранению средство не подлежит.

Браво

Фунгіциди системної дії Контактный фунгицид «Браво» применяют в борьбе с грибковыми заболеваниями пшеницы, овощных культур и любимого всеми картофеля.

Действующим веществом выступает хлороталонил. Он идеально подходит для борьбы с фитофторозом и переноспорозом — ложной мучнистой росой. Применять препарат можно при обширном температурном диапазоне. Он защищает растение примерно на 12-14 дней.

Средство вполне совместимо с большинством других фунгицидов.

Витарос

Фунгіциди системної дії Фунгицид «Витарос» является составом контактно-системного действия, используемого для обработки посадочного материала при высадке огородины и комнатных растений. Обработке подлежат семена и луковицы. «Витарос» подавляет любые проявления возбудителей заболеваний, причем не только на поверхности, но и внутри растения.

Продается средство в ампулах по 2 мл и флаконах на 10 мл, 50 мл, и 100 мл. Используется порядка 2 мл на 1 л воды. Посадочный материал замачивается в растворе на 2 часа.

Вектра

Фунгіциди системної дії Для защиты растений от болезней и терапевтического воздействия на них можно приобрести фунгицид «Вектра». Препарат способен уничтожить фитопатогенный грибок и поспособствует оздоровлению растения. Применяется против септориоза, серой гнили, мучнистой росы.

Рабочий раствор состоит из 0.2-0.3 мл фунгицида «Вектра» и 1 л воды. Препарат сохраняет свое действие на пораженных растениях в течение 12-15 дней.

Гамаир

Фунгіциди системної дії Биологический фунгицид «Гамаир» применяется в лечебных и профилактических целях по отношению к комнатным и садовым растениям. Весьма эффективно воздействует на листовые пятнистости бактериального происхождения, на фитофтороз и мучнистую росу, на килы и фузариоз.

Раствор для полива готовится исходя из пропорции: 1 таблетка средства на 5 литров воды. Для опрыскивания — 2 таблетки «Гамаира» на 1 литр воды. Следует обработать растение 3 раза, придерживаясь интервала в одну неделю.

Вещество малоопасное. В почве и растениях не накапливается, а значит продукция растет экологически чистой

Глиокладин

Фунгіциди системної дії Глиокладин «Глиокладин» — препарат биологического типа, который используется с целью профилактики и лечения корневых гнилей. Применять средство можно как для комнатных растений, так и для садовых культур и овощей.

В момент посадки или посева семян следует положить 1-4 таблетки «Глиокладина» в почву. Защитное действие не теряет силу в течение 1-1.5 месяцев.

Квадрис

Фунгіциди системної дії Бороться с фитофторозом, мучнистой росой (ложной и настоящей), антракнозом, бурой пятнистостью овощных культур и виноградной лозы помогает «Квадрис СК» — эффективный системный фунгицид.

Основным действующим веществом является азоксистробин, который обладает не только профилактическим, но и лечебным свойством. Препарат можно применять и по отношению к комнатным растениям, но делать это следует крайне осторожно.

Форма выпуска: флакон (1 л), пакет (фольга) на 6 мл.

Защитное действие длится 12-14 дней. Результата следует ждать уже спустя 5 дней после нанесения.

Курзат

Фунгіциди системної дії Курзат Фунгицид локально-системного и контактного воздействия, который применяется для лечения ложной мучнистой росы на овощах (в основном огурцах) и фитофтороза на картофеле. Лечебные и профилактические свойства препарата зарекомендовали себя как крайне эффективные, поскольку вещества, входящие в состав средства, подавляют споры патогенов.

«Курзат» умеренно опасен и практически не токсичен для живых организмов

Максим

Фунгіциди системної дії «Максим» — это контактный фунгицид, при помощи которого можно защитить растения от заболеваний и провести дезинфекцию почвы. Эффективно работает при лечении фузариоза, корневых гнилей, плесени и пр.

Поставляется в ампулах по 2 мл средства в каждой.

Рабочий раствор готовят разводя в 1-2 л воды 2 мл средства (1 ампулу). Почву либо поливают рабочей жидкостью, либо опрыскивают. Препаратом «Максим» протравливают семена, луковицы, клубни, то есть весь посадочный материал. Делать это следует перед непосредственной посадкой или во время хранения.

Спустя 24 часа рабочая жидкость потеряет все свои свойства, поэтому ее необходимо сразу использовать в полном объеме.

Медный купорос

Фунгіциди системної дії Медный купорос — это контактный фунгицид, который имеет в своем составе медь сульфата. Хорошо помогает в борьбе с заболеваниями косточковых и семечковых плодовых, ягодных, декоративных и кустарниковых культур.

Выпускается в форме растворимого порошка, из которого и готовится рабочий раствор. Для каждого растения дозировка выбирается индивидуально, поэтому необходимо предварительно прочитать инструкцию к составу. При подготовке рабочей жидкости, порошок сначала разводят в небольшом количестве воды, и только потом доводят до желаемого объема.

Важно! Приготовленная рабочая смесь должна быть использована в тот же день. Смешивание с другими препаратами запрещено.

Приготовленным раствором равномерно опрыскивают растения утром или вечером в сухую погоду и при минимальной активности ветра. Листья культуры равномерно смачиваются.

Чтобы провести дезинфекцию саженцев деревьев, сначала нужно удалить наросты на корнях, а затем поместить их в приготовленный раствор на 2-3 минуты (но не дольше). После процедуры корневая система должна быть промыта обычной чистой водой.

Микосан

Фунгіциди системної дії «Микосан» — препарат биологического типа воздействия, который применяют к садовым и комнатным растениям. Средство работает за счет повышения сопротивляемости культур к патогенным грибкам. Вещества, входящие в состав «Микосана», стимулируют в тканях растения выработку лектинов, которые и уничтожают вредоносные грибы и бактерии.

Важно! Фунгицид «Микосан» не уничтожает источник заболевания, а помогает растению эффективно бороться с ним самостоятельно.

Имеет смысл применять средство на начальных стадиях проявления каких-либо пятен на листьях растений. Если болезнь развивалась длительное время, «Микосан» не сможет с ней управиться.

Ордан

Фунгіциди системної дії «Ордан» — фунгицид, который выпускается в форме смачивающего порошка кремового или белого цвета. В одном пакетике — 25 г средства. Он эффективно воздействует на возбудители болезней томатов, картофеля, огурцов, винограда и других культур, избавляя их от фитофтороза, пероноспороза, мучнистой росы и альтернариоза.

Рабочий раствор готовят перед непосредственным его применением (на 5 л воды приходится один пакет «Ордана» (25 г). Сначала порошок необходимо развести в небольшом количестве жидкости, а затем довести до правильного объема, тщательно перемешивая раствор.

Оксихом

Фунгіциди системної дії Контактно-системный фунгицид Оксихом разработан для уничтожения грибов оомицетов. Он надежно защищает томаты и огурцы открытого и закрытого грунта от разного рода грибковых заболеваний. Его также рекомендуют применять на посадках картофеля, лука, хмеля. Кроме того, Оксихом высокоэффективен при обработке винограда. С его помощью можно как лечить растения, так и проводить профилактическую обработку культур.

В состав фунгицида Оксихом входят два действующих компонента. Это хлорокись меди и оксадиксил. Именно благодаря им, препарат показывает высокую эффективность.

Защитное действие препарата длится примерно 10-14 дней. Скорость воздействия — не более 3-х дней.
 

Планриз

Фунгіциди системної дії «Планриз» — универсальное и очень эффективное средство. Этот препарат эффективно защищает растения от аскохитоза, белой и серой гнили, альтернариоза, фузариоза, фомоза, вертициллеза.

ПланризОн является полностью биологическим и отличается уникальным воздействием. В своем составе «Планриз» имеет бактерии, которые после попадания в почву вместе с обработанным посадочным материалом, начинают активно заселять корневую систему растения и продуцировать антибиотики и ферменты, которые и подавляют развитие корневых гнилей. Мало того, эти бактерии также способствуют повышению общего иммунитета вегетирующих культур.

Прогноз

Фунгіциди системної дії «Прогноз» — это фунгицид химического воздействия. Защищает такие культуры как земляника, малина, смородина, крыжовник от атак парши, пятнистости, мучнистой росы и других заболеваний.

Прогноз В своем составе имеет новое действующее вещество, которое характеризуется высоким уровнем эффективности. Препарат работает как защитное, лечебное и профилактическое средство.

Опрыскивать растения нужно до цветения, в период вегетации и после того, как был собран урожай.

Профит Голд

Фунгіциди системної дії «Профит Голд» — контактно-системный фунгицид, помогающий в борьбе с альтернариозом, фитофторозом и остальными заболеваниями грибкового происхождения. Основное действующее вещество цимоксанил, который достаточно быстро поглощается листьями растения, проникая вовнутрь, а фамоксадон, еще одна составляющая препарата, наоборот, длительное время остается на поверхности.

«Профит Голд» в продаже препарат представлен в виде темно-коричневых гранул с легким специфическим запахом. В 1 пакетике может содержаться 1.5 г, 3 г, или 6 г средства.

Дозировка препарата «Профит Голд» для создания рабочего раствора подбирается индивидуально к каждой культуре. Готовить средство нужно непосредственно перед тем, как планируется его применение. В период вегетации опрыскивать нужно в три этапа, с перерывом в 8-12 дней.

Важно! Препарат «Профит Голд» можно сочетать только с регуляторами роста. Средства, обладающие щелочной реакцией, совмещать с «Профит Голд» нельзя. Также запрещается одновременное использование препарата с любыми другими фунгицидами.

При работе с составом нужно защитить кожу и дыхательные пути. В случае нарушения таких правил возможно отравление либо повреждение кожного покрова. Пустую тару из-под средства необходимо сразу сжечь.

Раек

Фунгіциди системної дії «Раек» — фунгицид, отличающийся длительным периодом защитного действия. Применяется к плодовым культурам с целью их защиты от таких вредителей как парша, коккомикоза и мучнистой роса.

Выпускается препарат в форме ампул, объемом по 2 мл вещества, а также в бутылочках по 10 мл, 50 мл, и 100 мл. Работать начинает уже спустя 2 часа после применения. Готовят рабочий раствор с использованием 1.5-2 мл препарата на 10 л воды. Обработку рекомендуется проводить не чаще чем 1 раз в 2 недели.

Скор

Фунгіциди системної дії «Скор» — препарат, являющийся аналогом «Раек». Применяют его в борьбе с мучнистой росой, паршей и оидиумом.

Для получения готового к применению раствора нужно взять 3-5 мл состава и около 10 л воды. Действует «Скор» в течение одной-двух недель.

Фунгицид «Скор» почти нетоксичен для людей и животных и совсем нетоксичен для птиц.

Важно! Если на растении уже появились споры грибов, препарат работать не будет.

Строби

Фунгіциди системної дії Препарат «Строби» ­­— это фунгицид, который используется для лечения различного рода грибковых болезней овощных и плодовых культур. Допустимо применение и по отношению к виноградной лозе. Он эффективно справляется с мучнистой росой и пероноспорозом.

Строби Форма выпуска — гранулы, которые растворяются в воде. В одной упаковке 200 г препарата. Перед обработкой растений следует развести в 1 л воды 0,4 мл гранул.

Немаловажным преимуществом этого средства является допустимость его использования в период цветения. Также «Строби» не опасен для пчел. Еще этот фунгицид вполне стойко переносит атмосферные осадки. Мало того, препарат хорошо работает и на мокрой листве, и при низких плюсовых температурах.

Важно! Использовать препарат «Строби» два сезона подряд настоятельно не рекомендуется, поскольку он вызывает появление резистентности.

Танос

Фунгіциди системної дії «Танос» — фунгицид, основным действующим веществом которого является цимоксанил. Именно он, проникая вовнутрь ткани листьев, может оказать лечебное воздействие даже спустя 1-2 дня после заражения.

Выпускается препарат в форме водорастворимых гранул. Применяется для защиты растений от болезней картофеля, подсолнечника, томата и лука. Что важно, препарат «Танос» устойчив к смыванию, поскольку ему свойственно связываться с природным воском растения и образовывать на поверхности своеобразную пленку.

Топаз

Фунгіциди системної дії Системный не фитотоксичный фунгицид «Топаз» применяют в борьбе с ржавчиной, серой и плодовой гнилью, мучнистой росой. На 10 литров воды приходится 2 мл средства, использующегося в борьбе с мучнистой росой и 4 мл состава против ржавчины.

Чтобы получить более заметный эффект, применять «Топаз» следует при первых признаках болезни. Обрабатывать растения нужно один раз на одну-две недели. Действовать фунгицид начнет уже через 3 часа после применения.

Системные фунгициды через два-три часа после обработки проникают внутрь тканей растения и начинают действовать, что позволяет не беспокоится о внезапных атмосферных осадках. Дождь не смоет средство с поверхности растения.

По отношению к человеку и животному препарат «Топаз» умеренно опасен. Что касается птиц и рыб — средство для них не токсично.

Триходермин

Фунгіциди системної дії «Триходермином» называется фунгицид биологического способа воздействия. С его помощью лечат и проводят профилактику инфекций корневой системы декоративных растений и комнатных цветов. Часто его называют «оздоровителем почвогрунта». В растворе этого препарата выдерживают семена, также можно проводить полив растений рабочей жидкостью, приготовленной на основании препарата «Триходермин».

В его составе присутствуют споры почвенного гриба, которые, проникая в землю, способны уничтожить больше 60 видов разных патогенов, вызывающих плодовые и корневые гнили, фитофтороз, ризоктониоз и пр.

Форма выпуска препарата — порошок по 10 г в одном пакете. Готовый рабочий раствор хранится до 1 месяца, но только в холодильнике и при температуре не выше +5 °C. Однако перед повторным использованием раствора следует дать ему нагреться до обычной комнатной температуры.

Препарат «Триходермин» абсолютно безопасен как для человека, так и для животных, пчел, рыб и т. д. Также он не фитотоксичен.

Трихофит

Фунгіциди системної дії «Трихофит» — биологический фунгицид, воюющий с рядом заболеваний, в частности с серой и корневой гнилью.

В продаже препарат представлен в форме суспензии в пластиковых бутылочках. При подготовке рабочего раствора берут 25 г препарата на 1 л воды. Нельзя использовать слишком теплую воду. Готовой смесью поливается грунт, дополнительно или вместо полива можно опрыскать листву.

Препарат «Трихофит» слаботоксичен для человека, поэтому его можно применять не только в огороде и саду, но и в условиях дома.

Фундазол

Фунгіциди системної дії Фундазол эффективно бороться с немалым количеством грибковых болезней листьев и семян помогает «Фундазол» — фунгицид и протравливатель широкого спектра системного воздействия. Применяется в процессе лечения заболеваний культур и в качестве средства для их профилактики.

В течение сезона нельзя допускать более двух обработок растений препаратом «Фундазол» в виде полива или опрыскивания, поскольку у возбудителей проявится резистентность. Чтобы избежать этого, рекомендуется 1-2 сезона не использовать средства из класса бензимидазолов.

Фитолавин

Фунгіциди системної дії Фитолавин — биологический бактерицид «Фитолавин» применяют в целях профилактики гнилей корневой системы, бактериального ожога, сосудистого бактериоза, монилиоза и антракноза.

В продаже он представлен в форме водорастворимого концентрата в ампулах или во флаконах. Также есть и формат канистр объемом 1 и 5 л.

Препарат не фитотоксичный, а, значит, не будет уничтожать полезную фауну. Действовать начинает достаточно быстро, поскольку легко проникает в ткани культур.

Фитоспорин-М

Фунгіциди системної дії Фитоспорин «Фитоспорин-М» — контактный фунгицид, который относится к микробиологическим препаратам и предназначен для защиты от грибковых и бактериальных заболеваний комнатных, садовых, огородных и оранжерейных растений.

В продаже препарат представлен в виде жидкости, порошка и пасты. Применяется, обычно, в целях профилактики болезней, причем обработке подлежат как семена и луковицы до посадки, так и все культуры в дальнейшем (на регулярной основе).

Воздействовать «Фитоспорин» начинает сразу же после применения. Свойства препарата сохраняются при обширном диапазоне температур. Его даже можно замораживать, это никак не повлияет на эффективность работы. Перед использованием раствора следует настоять рабочую жидкость на протяжении 1-2 часов. Подробнее…

Хорус

Фунгіциди системної дії «Хорус» — системный фунгицид, который используется в начале сезона для защиты от парши, монилиоза семечковых и косточковых культур, курчавости листьев персика, с целью приостановки развития мучнистой росы в период фенофазы.

Интервал между применениями «Хоруса» — от 7 до 10 дней. Температура от +3 °C до +20 °C не снизит эффективность средства ни во время опрыскивания, ни позже. А вот при температуре более чем +25 °C эффективность значительно снижается.

Особенностью препарата «Хорус» считается то, что средство быстро проникает в растение: начинает действовать буквально через 2 часа. То есть, даже если вдруг пойдет дождь препарат все равно уже будет работать.

Хом

Фунгіциди системної дії «Хом» поможет с заболеванием овощных, плодовых и декоративных культур. Это системно-локальный фунгицид, имеющий в своем составе хлорокись меди.

Продается препарат в пакетиках по 20 и 40 г. Эффективен при лечении парши яблонь и груш, гнили плодов сливы, милди виноградной лозы, курчавости листьев персика.

Рабочий раствор готовят из расчета 40 г вещества на 10 л воды. Проводить рекомендуется 2-3 обработки для комнатных растений и до 5 обработок для садовых культур.
 

Источник: ogorod-ural.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.